Algemene voorwaarden

Artikel 1Rechtspersonen 1.1. Dienstverlener: het bedrijf IT’s Working, gevestigd te Wormerveer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 90351746 en handelend onder de naam IT’s Working. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Dienstverlener een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Dienstverlener een offerte daartoe heeft uitgebracht. 1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit […]

Kan ik wat voor je doen? Neem contact op...

Contact formulier

Heeft u vragen, aan- of opmerkingen?

Vul het formulier in en dan neem ik persoonlijk contact met u op.